Turan Güzel

Turan Güzel

AİLE İÇİ ŞİDDET

A+A-

Elbette şiddeti aileye, çevreye, statü, toplum, coğrafya gibi bir takım içeriksiz ve hacimsiz ayrıma tabi tutmak gibi bir niyet içerisinde değilim. Şiddet şiddettir ve hangi coğrafya, hangi tür aile ve nasıl bir toplum içerisinde cereyan edişinin de zerre kadar kıymeti harbiyesi yoktur.

Ancak, yıllarca bu durumu salt birt coğrafyaya indirgeyip ve yine salt eğitim seviyesinin boyutuna tabi tutanların nasıl büyük bir yanılgı içerisinde oldukları, tüm gizleme çabalarına rağmen su götürmez bir yara olarak durmaktadır karşımızda.

Eğitim ve dolayısıyla coğrafya üzerinden giderek bütün ayıpları, günahları açmaz ve aymazlıkları Anadolu ve insanı üzerine ihale ederek kabalıklarını, barbarlıklarını, vicdansız ve izansızlıklarını kamufle edenler, uzunca bir müddet bu iftira üzerinden zevk tepinizşeri attılar.

Hem haksız da sayılmazlar zira aile içi şiddet ve özellikle de kadına yapılacak bir şiddet eğitim, çağdaşlık, Avrupa medeniyeti ile içi içelik, modern yasalarla hemhal olmuş bir kitlede baş gösteriyor ve kendisine yer buluyor olması olacak iş kabilinden değildi..!

Modern toplumun kadını özgürdü!

Modern ve laik toplumun kadını dişi değil kişi idi! Ve kişiye yapılacak bir şiddetin böylesi aydın (!) bir topluluk içerisinde olması bir kenara ihtimalinden dahi söz etmek imkansızdır.

Kadının kişilik vurgusu bariz şekilde öne çıkarılırken dişiliğine dair tek atıf yapılmayıp gerisin geride dibine kadar istismar edilen dişiliği de imkanları, güç ve olanakları elinde bulunduran modern ve aydın zümre kamufle etmeyi başarmıştır.

Şaşalı bir dünya bahşedilmiş olan kadın iş, cemiyet ve sosyal yaşamın içerisine sorgusuz ve sınırsız şekilde salıverilmişken, sınırsız şekilde sunulmuş makyaj malzemeleri marifetiyle binbir türlü şiddeti kamufle etmeyi öğrenmiş ve kendisine de öğretilmişti.

Maddi güç ve imkanların sunduğu şaşalı dünya, kadın üzerinde hakkı ve olanları aynıyla söylemek, itiraf ve itiraz etme noktasında elini ve dilini kısaltmış, ölüm ve sıtma ikilemine hapsedilmiş kişilik ve arkasına yüklenilmiş hiçlik, fakirlik, yoksulluk ve yoksunluk tehditleri, büyük ve ağır yaralar bırakan çeşitli şiddetin üzerini bir kez daha kamufle edivermişti.

Sokağa çıkan, iş yeri ve ofisine giden modern kadında ki makyaj ve dışa vuran şaşalı görüntü, geri planda yığınlarca yalanı, yanlışı, zulüm ve şiddeti de aynı oranda örtüyorken, kalp ve ruhun yorgunluğu gizlenemez boyutlara doğru yelken açıyordu.

Modern ve laik kadın hem fiziksel, hem cinsel ve hem de ruhsal olarak  en aşağılık şekilde ve üstelik akılalmaz şiddet türlerine maruz bırakılırken marka giysiler, biri diğerinden öte göz alan makyaj (kamufle ) malzemeleri ve bir de cazibesine yenilginin yansınamayacak olan aracın altına verilmiş olması, yalan rüzgarına önemli bir alan ve zaman kazandırıyordu.

Mazlum ve mahzun Anadolu coğrafyasının zayıflığı, kendisini ifade edecek yeti ve imkanlardan uzak oluşu sebebiyle vurun abalıya türünden vuruldukça vuruluyor olması, modern dünyanın mide bulandıran tarzının gerçekliğini ortadan kaldırmıyordu.

Paranın ve onun getirdiği bir çok imkan ve olanağın tehdidi arasına sıkıştırılan kadın, bir köle kabilinden en aşağılık emel ve amaçlara malzeme ve meze kılınmışken ihale, bir kez daha Anadolu insanı üzerine bırakılmıştı.

Küçücük kız çocuklarının kart zampara zengin ve kudretli ihtiyarların aşağılık masalarına servis edilmesini aşk, sevgi ve tutku diye pazarlayanlar, değerlerin katili olmak bir kenara insan ve insanlığın katili olmaktan yana son derece cüretkar ve patavatsız olmaktan yana hiç bir şekilde imtina dahi etmemişlerdir.

Modern kadın ölüyor!

Modernitenin ve onun yaşama , daha doğrusu semirme ve sömürme anlayışı kadını ve onun analık ve anaçlıktan kaynaklı bütün yeti, özellik ve güzelliğini de beraberinde öldürmektedir.

Kadını, salt eğlence adı altında uçurumun eşiğine getirip alkol ve uyuşturucular ile uyuşturanlar, uyuşturulmuş ve dolayısıyla çeşitli şeyler ve şekillerde aklı ve iradesi elinden alınmış kadın üzerinden aşağılık ve affedilmesi imkansız emmellerini cari kılarken, aynı çevrenin anne, abla ve kız kardeşleri de bir başka eğlence mekanlarının mezesi olduklarının farkına dahi varamamışlardır.

Kadın ölüyor ve başta kadın olmak üzere kimsenin umurunda dahi değildir...

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT