Turan Güzel

Turan Güzel

AKIL VE APTALLIK İLİŞKİSİ

A+A-

Aslın da bu iki kavram ve pratik ilişkisi, hem akıl almaz derece de girift ve komplike bir hal üzere seyrederken hem de bir o kadar basit ve yalınlık içerisindedirler. Zira birisi yek diğerinin zıddı olması hasebiyle birisinin varlığı yek diğerine alan yokluğu anlamına gelmektedir.
Buradan hareketle
Akıl nedir ? ya da Aptallık nedir? sorusunu, aptallık ne değildir cinsinden sorduğumuz vakit birisinin tanımı aynı zaman da yek diğerinin tanımına da delalet ediyor olması bakımından hem girift ve hem de bu denli içiçeliğine rağmen o denli de ayrıştırılabilirlik kapsamı içerisindedir.
Sayısız ahmaklık ve aptallıkların seyrü sefer halinde olduğu dünya da ve elbette bun denli kapsamlı salaklık ve aptallıkların failleriyle aynı alan ve atmosferi kullanıyor olmanın dayanılmaz sızısı da, yapacağımız damıtmaya son derece önemli kerteler vurmaktadır.
Hal böyle olunca bir bakıma bütün bu aptallar ve aptallıklardan yana steril ve yalıtılmış olmak ve bütün bu aptalların aptallıklarının üzerinize sıçramaması için kaçınılmaz olarak inziva gibi bir seçeneğin ortaya çıkıyor olması yatsınır bir aptallıkta değil diğer taraftan.
Dedikya, akıl ve aptallık arasında ki ilişki, yine aklın duvarlarını tırmalayan içiçelik gösteriyor olması bakımından bir başka aptallığa denk düşüyor mu? sorusu ile karşı karşıya kaldığımız hissi de çökümüyor değil üzerime.
Aptallık, bir duygu yanılsaması mıdır? yoksa aklın koyduğu ilkelerin ihlali midir ? cinsinden bir başka soru, yazmak istediklerimi sabote ederken, sadece böylesi kolaycı bir yaklaşımın aptallığın ve aptalın hanesine inceden bir kıyak geçmeye eşdeğer olduğu kanısı, ağırlığını hissettirmeye başlıyor aklda dair melekelerim üzerine.
Duygunun ve duygusal semptomların aklın ve tepkimeleri üzerinde ki etkisini biliyor olmam, bu içiçeliği sade, anlaşılır ve de aklın sınırlarına mütecaviz bir davranış göstermeden ayrıştırma sorumluluğunu yüklüyor bana.
Yığınların, aynı anda aynı durum karşısında ve yine aynı tepkimeleri veriyor oluşu, duygunun, aklın üzerinde ki hükmünü göstermesi bakımından dikkate değer bulduğumu ikrar ve itiraf da ediyorum bir diğer taraftan.
Belki de insan oluşumuzdan kaynaklı bu komplike kullanım kapasitesi bir başka hayranlığa, tefekkür ve tedebbüre konu oluveriyorken, bahsini yaptığım konuyu daha bir içinden çıkılmaz boyutlara taşıyor oluşu gözden kaçmıyor olsa gerek.
Ben ve biz kavramının teklik ve kollaktif ilişkisi, toplumsal ve bireysel davranışlar üzerinde ciddi ve büyük etkiler ortaya koymaktadır. 
Teklik, Aptallığın dik alasına geldiğini kabul ettiği bir olay karşısın da, toplumsal ilişkiler ağı içerisinde tam tersine bir davranış gösteriyor olması, aklın, her an için duygusal tepkimelerin esareti altına girebileceğini ve dolayısıyla akıl ve duygu arasında ki ilişkinin akıl ve aptallık ilişkisini tetikleyen temel etmenler arasında olduğunu aleni şekilde göstermektedir.

Duyguların, aklın sınırlarını ihlal ettiği an taptallığın kapılarının ardına kadar açıldığı ana denk düşüyor olması hasebiyle akıl, hem kendisini ve hem de duyguları kontrol altında tutması gereken baş aktör konumundadır. 
İnsan, bütün soyut ve somut organları bakımından aklın kontrolü altında tutulmadığı sürece çok çeşitli etkilerin altında kalarak bambaşka davranış şekilleri gösterebilen bir varlıktır. Hele hele de bütün bu tepkimelerin aşırı can yakan , üzen ve hiddetlendiren bir takım olaylar sonrasın da bireyi nerelere kadar savuracağını kestirebilmenin imkansızlığı, aklın ehemmiyetini çok net şekilde ortaya koymaktadır.
Duygusal tepkimeler, bir başka deyişle bireysel ya da toplum psikolojisi, aklın filtresine tabi olmadığı sürece bireysel ve toplumsal ahmaklıkların, bireysel ve toplumsal aptallıkların, aklı kullanan ve aptalların aptallıklarını görenlerin zindanı olmaya devam edeceklerdir.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT