Bakan Pekcan: "Ülkemizde son 15 yılda; kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23’lerden yüzde 34 seviyelerine ulaştı"

Bakan Pekcan: "Ülkemizde son 15 yılda; kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23’lerden yüzde 34 seviyelerine ulaştı"

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, "Ülkemizde son 15 yılda; kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23'lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış; işveren...

A+A-

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, "Ülkemizde son 15 yılda; kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23'lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış; işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine; kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 800 bine, yönetici kadın sayımız ise 126 binden 244 bine yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, "Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programına video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, kadın ihracatçıların, kadın girişimcilerin, emekçilerin; çalışanların, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadınların ekonomik hayata etkin ve eşitlikçi bir şekilde katılımı konusu, bir gün değil; her gün üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus. 8 Mart günü bize bu anlamda değerlendirme yapmak; kadının toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi hayattaki statüsünü ve rolünü gözden geçirmek için bir vesile olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Tanzanya gibi dört farklı ülkeye; dört önemli pazara odaklanan Sanal Ticaret Heyetinin göstermiş olduğu ilgiden dolayı da ayrıca memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Pekcan, daha önce kadın ihracatçılarla Latin Amerika ülkelerine yönelik başarılı bir sanal heyet faaliyeti icra edildiğini anımsatarak, bu heyetin de aynı şekilde başarıyla tamamlayacağını; yeni ticari fırsatlar oluşturmasının yanında, böylesine anlamlı bir günde; kadınların gücünü, azmini ve becerilerini ortaya koyan örnek bir faaliyet olarak kayda geçeceğine yürekten inandığını söyledi.

Sanal Ticaret Heyeti ve sanal fuar faaliyetlerini, Covid pandemisinin getirdiği hareket kısıtlamalarına bir reaksiyon olarak yaygınlaştırdıklarını bildiren Bakan Pekcan, "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde destek kapsamına aldık. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana, çok sayıda Sanal Heyet ve Sanal Fuar organizasyonu tamamlandı. Firmalarımız, söz konusu etkinliklere hızla adapte oldular; büyük bir ilgi gösterip, önemli katılım sağladılar. Öyle ki bugüne kadar, mal ve hizmet sektörlerimizden; hem genel hem de sektörel mahiyette toplamda 64 farklı sanal ticaret heyeti gerçekleştirilmiş olup, bu heyetlerde firmalarımız; üç bine yakın yabancı firma ile yaklaşık on bin iş görüşmesini online ortamda gerçekleştirdiler. Yine bugüne kadar, farklı mal ve hizmet sektörlerimizle ilgili 19 sanal fuar, 154 binin üzerinde katılımcı ile tamamlanmış bulunmakta. Kuşkusuz bu etkinlikler, Covid-19'un getirdiği olağanüstü koşullarda ihracatçımıza önemli bir kolaylık sağlamış; aynı zamanda ülkemiz ihracat düzeyinin korunması ve uluslararası pazar payımızdaki sürekliliğin temin edilmesi noktasında da önemli katkılar sağlamıştır" diye konuştu.

"Afrika Stratejimizi başlattığımız 2003 yılında Afrika kıtası ile yaklaşık 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 5 kat artarak 25 milyar 300 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır"

Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyünü derinleştirme çabaları çerçevesinde Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerine değinen Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"2003 yılında "Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejimizin" Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan edilmesinden bugüne, önemli mesafeler kat edildi. Esasen; bu büyük kıtayı oluşturan 50'den fazla ülkenin her biri ile ayrı ayrı stratejiler doğrultusunda daha fazla çalışma yapma; daha fazla etkileşimde bulunmanın gereği de aşikardır. Afrika ülkelerinin ekseriyeti; ekonomik büyümeye olan gereksinimleri ve ağırlıklı gençlerden oluşan yüksek nüfusları ile ticaret ve yatırım ilişkileri anlamında önemli fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Afrika Stratejimizi başlattığımız 2003 yılında Afrika kıtası ile yaklaşık 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 5 kat artarak 25 milyar 300 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Kıtaya olan ihracatımız 2003 yılında yalnız 2,1 milyar dolar iken, bu rakam 2020 itibarıyla 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Hep birlikte, çalışmalarımızı sürdürerek; Afrika ülkelerinin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Karşılıklı kazanç temelinde çok daha yüksek ticaret rakamlarına erişebileceğimize inanıyorum. Ticaretin yanında, halihazırda 71,1 milyar dolara ulaşmış olan müteahhitlik proje hacmimizi ve 6 milyar doları aşmış olan yatırımlarımızı çok daha ileri seviyelere getirmek üzere çalışmaya devam etmeliyiz Afrika için. Şu an itibari ile kıtada 42 ülkede Büyükelçiliğimiz, 26 ülkede Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz kıtada 59 noktaya sefer düzenliyor. DEİK tarafından Afrika ülkeleri ile kurulan İş Konseylerinin sayısı ise 45'e ulaşmış bulunmakta. Ticaret Bakanlığı olarak çok sayıda Afrika ülkesi ile ticaret diplomasisi kanallarını etkin şekilde kullanarak; ilişkilerimizi geliştirme, ticaretle ilgili yasal ve teknik altyapıları güçlendirme, ticaretin önündeki engelleri kaldırma noktasında çalışma ve girişimlerimizi sürdürüyoruz. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nı ve bunun ülkemize olası etkilerini takip etmeye ve bu çerçevede stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz. Afrika ülkeleri ile ticarette lojistiğin taşıdığı önemin bilincindeyiz."

"Özel sektör kuruluşlarımız öncülüğünde, Afrika'daki önemli noktalarda ülkemiz ihracatçılarına hizmet edecek lojistik merkezlerin kurulmasını ümit ediyoruz"

Geçtiğimiz Ekim ayında Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayımlandığını anımsatan Bakan Pekcan, "Bu çerçevede, özel sektör kuruluşlarımız öncülüğünde, Afrika'daki önemli noktalarda ülkemiz ihracatçılarına hizmet edecek lojistik merkezlerin kurulmasını ümit ediyoruz. Kurulacak bu merkezlere gerekli mali ve teknik destekleri sağlıyor olacağız. Öte yandan, Türkiye'nin kıtadaki prestiji ve olumlu imajından güç alarak gerçekleştirdiğimiz, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumlarını düzenlemeye de devam edeceğiz. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleştirilen söz konusu Forumun 3'üncüsünü, pandemi şartlarına bağlı olarak, mümkün olan en kısa sürede, yüz yüze; Afrika ülkelerinden çok sayıda resmi ve özel sektör katılımıyla gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz. Bu ve benzeri çalışmalarla, Afrika'daki pazar payımızı her geçen gün geliştirip çeşitlendireceğimize dair inancımız tamdır. Hem milli gelir hem de nüfus büyüklüğü itibarıyla Afrika'nın ilk 10 ülkesi arasında yer alan Nijerya, Güney Afrika, Kenya ve Tanzanya ülkelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz bu sanal heyetimizi de hedeflerimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde son 15 yılda; kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23'lerden yüzde 34 seviyelerine ulaştı"

Konuşmasının başında 8 Mart'ın kendilerine, kadınların toplumdaki rolü ile ilgili muhasebe yapma vesilesi olduğuna değindiğini hatırlatan Bakan Pekcan, günün anlam ve önemine binaen kadınların ticari hayattaki rolleri ile ilgili ilave birkaç hususa dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bugüne kadar kadınlarımızın rolü ve statüsü ile ilgili yadsınamayacak kazanımlar sağlanmış olmakla birlikte daha fazla kadınımızın ekonomik hayata entegrasyonu için çalışmaya devam etmemiz gerektiği de sabittir. Ülkemizde son 15 yılda; kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 23'lerden yüzde 34 seviyelerine ulaşmış; işveren kadın sayımız 49 binden 129 bine; kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayımız 490 binden 800 bine, yönetici kadın sayımız ise 126 binden 244 bine yükselmiştir. Özellikle son 15 yıldaki gelişim sevindirici olmakla birlikte; Türkiye gibi büyük hedefleri olan; dünyanın en gelişmiş ve en üst gelir grubu ülkeleri arasına girmek için kararlılıkla mücadele sergileyen Türkiye için; kadınlarımızın ekonomik faaliyetler içinde daha aktif olmalarını temin etmemiz gerekmektedir hep beraber. Küresel ticarette kadının rolü ile ilgili çarpıcı bir veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum: Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanmış olan Kadın ve Ticaret 2020 Raporuna göre; gelişmekte olan ülkelerde kadınların dış ticaret yapmayan firmalarda işgücünün yüzde 24'ünü oluşturduğu; dış ticaretle uğraşan firmalarda ise bu oranın yüzde 33'e çıktığı görülüyor. İşte bu noktada, uluslararası ticaretin ve kadın işgücünün birbirini destekleyen faktörler olduğunu görebiliyoruz. Kadın emeği, bilgisinin uluslararası ticaretin gelişimine önemli katkısı varken; uluslararası ticaretin gelişimi de daha fazla kadının ekonomik hayatta yer almasına vesile olmaktadır. Biz de bu bilinçle; Ticaret Bakanlığı olarak, kadınlarımızın ister kooperatifler eliyle olsun; ister kendi girişimleriyle, ister e-ticaret yoluyla olsun veya daha kurumsal şekillerde ticarete atılmalarını ve ihracat gerçekleştirerek ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz ve bu doğrultuda da pek çok çalışma ve proje yürütüyoruz."

"Sadece kadın ihracatçılarımızdan müteşekkil bir ticaret heyeti ile "Afrika pazarında varız" "Afrika ile ticarette varız" diyoruz"

Özellikle kadınların eğitimi, donanımlarının artırılması ve birbirleri arasında network oluşumuna yönelik "Export Akademi" ve "Girişimci Network Platformu" gibi yenilikçi ve uluslararası ölçekte takdir kazanan projeler ortaya koyduklarını, bugüne kadar yaklaşık 6 bin kadına doğrudan ulaştıklarını anlatan Bakan Pekcan, ayrıca, "Sanal Ticaret Akademisi", "Kolay İhracat Platformu", "E-Ticaret Akademisi" gibi kadınlara yol gösterici mahiyette pek çok online dijital platformu hayata geçirdiklerini aktararak, "Kadın kooperatiflerine sağladığımız hibe destekleri ve Eximbank finansman imkanları gibi imkanlarla kadın girişimcilerimizin yanında olduk; olmaya devam ediyoruz. Bu ve benzeri projelerimizi; çalışmalarımızı, gelecek dönemde de sürdüreceğiz. Bugün esasen, sizlerin sayesinde, çok güzel ve çok anlamlı bir tablo ile karşı karşıyayız. Sadece kadın ihracatçılarımızdan müteşekkil bir ticaret heyeti ile "Afrika pazarında varız" "Afrika ile ticarette varız" diyoruz Türk kadınının başarısı, Türk kadının azmi ve becerisi ancak böylesine güzel bir tabloyla gösterilebilirdi" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını "Kadın Liderliği: Covid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak" olarak açıkladığını anımsatan Bakan Pekcan, "Bu ana temanın bize verdiği en önemli mesajlardan birisi kadınlar için daha müreffeh ve daha eşitlikçi bir dünya, yine kadınların liderliğinde; kadınların öncülüğünde oluşturulacaktır. Geçtiğimiz günlerde; dünya ticaret sistemini yöneten Dünya Ticaret Örgütü'nün Genel Direktörlüğüne, Nijerya'dan ekonomist Iweala'nın seçilmesi kadın liderliği adına hem sembolik hem de fiili değeri olan güzel bir gelişmeydi. Bu vesileyle Sayın Iweala'ya da bir kez daha görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT