Turan Güzel

Turan Güzel

BİLİNÇSİZ DİNDARLIK

A+A-

Dini, içeriğini, felsefesini kavrayamamışlık, içeriğine nüfuz edememişlik garip ve ucube tavır, turum ve davranışlar serdetmeyi ve daha da acınası olarak bu tavır ve tutumları dine hasredip buradan da önemli ve ciddi boyutlarda sevap devşireceği zehabına kapılmaktır.

Kraldan ala kral kesilmek, dürtülerden din ya da dine! ait bir uzuv türetip bunu da huşu (!) ile eda edip buradan parsa toplamaya gayret etmek, en hafif deyimle bizatihi dinin kendisine hakaret, dinin kendisine ihanettir ki, buradan da ancak büyük bir vebal devşirmektir.

Allah ve onun kitabından azade, onun kitabında ki muradı ile mesafeli,  kitap içerisinde bulunan emirler ve nehiyler ile iktifa etmeyip bir takım ucube inanış ve davranışlara olan teslimiyeti, Allah ve onun kitabına olan teslimiyetin haylice önüne koymanın adıdır bilinçsiz dindarlık.

Son birkaç gündür tam da bahsini yaptığım ucube davranışlara dair canlı bir örnek kabilinden resimler,  sosyal medyayı kasıp kavurmaktadır. Korkunç bir fırtına ve sicim gibi yağan yağmur altında namaz (!) kılan bir topluluğun, o fırtına ve yağmur altında kalmayı ibadet zannetmeleri ve bir de bu ucube hal ve davranıştan, normalin çok daha üzerinden bir hasılat elde edeceğine inanmaktır bilinçsiz dindarlık.

Mevcut ucube davranış kalıbına bin bir türlü övgü serdetmekte Allah ve onun kitabı ile ne denli önemli mesafe sahibi olunduğunu gösteren çok çarpıcı bir durumdur.

Su ile alınacak abdestin beni hasta etme olasılığı baş gösterdiği an, teyemmüm etmek yerine su ile abdest almayı diretiyor ise şayet orada bilinçli bir dinden, alternatifi sunmuş olmasına rağmen su ile abdestten direten kişiden de bilinçli dindar olmaz.

Hastalandığım zaman oruç tutmama ruhsatını bana verip bambaşka alternatifler geliştiren bir dine rağmen, büyük felaketlere kapı açma olasılığına rağmen oruç tutmakta ısrar eden kafadır bilinçsiz dindarlık.

Suyu, kendi mecrasının, yön ve yolunun dışına zorlamaktır bilinçsiz dindarlık. Bir din ve üstelik İslam dininden insan fıtratı, insan biyolojisi ve fizyolojisi ile çelişen, savaşan bir tavır, tutum ve emirler manzumesi türetip buradan da ibadet edildiği zehabına kapılmaktır bilinçsiz dindarlık.

Aklın, fiziğin, biyolojinin, sağlığın, ailenin ve daha birçok kişinin kendisi üzerinde hakkı olduğunu bilmeyecek kadar cahil ama ucube tavır ve tutumlardan hatırı sayılır sevaplar devşireceğini zanneden hastalıklı kafadır bilinçsiz dindarlık.

Olmayan bir şeyi türetmek ve olmayan bu ucube şeyi dine dâhil etmek gibi büyük bir vebal ve cahil cüretinin sonuçlarından gafillikle beraber bir de bu ucube ritüelleri serdederek dinin sahibine dinini öğretme küstahlığının adıdır bilinçsiz dindarlık.

Sayısız cahilliklerin, ucube davranışların, akla zarar inanışların önüne geçecek sistemli bir kurumun olmayışı yetmezmiş gibi, bir de buna çanak tutan ve üstelik bu fakir fukara milletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin de din adına bu duruma çanak tutuşlarıdır bilinçsiz dindarlık.

Allah’ın koyduğu ibadet şekil ve çeşitleri ile yetinmeyen, Allah ve ona inananlara dinlerini öğretmeye kalkan bu küstahlık ve küstahlar, asıl niyetlerinin ne olduğunu anlamak ve kavramak için fasikül fasikül kitapları devşirmeye gereksinim duyulmayan Allah ve din düşmanlarının bizatihi kendileridirler.

Temel felsefesi, insanı ve üzerinde ki hem tanrılar ve hem de ucube ibadetlerin baskısından kurtarıp onu özgür ve özgün kılıp ibadetler bağlamın da üzerinde ki yükü almayı hedefleyen İslam, bu tip garip hal, hareket ve davranışlardan dolayı hesap soracaktır elbette.

Amaçları Allah, dini ve ona tabi olan muvahhitlerin anlam dünyalarının içini boşaltmak, geri kalanların ise bilinç dünyalarını sabote etmek olan bilinçsiz dindarlar kahrolasınız inşallah…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT