Turan Güzel

Turan Güzel

CHP VE %25

A+A-

CHP ile adeta kaderdaşlık yapan %25, herhangi bir marifete tabi tutulmasına gereksinim dahi duymaksızın aslanlar gibi durmaktadır siyaset arenasının tam orta yerinde. Aslanlar gibi durmaktadır zira hiç bir partinin hiç bir şey yapmadan böylesi ciddi bir yüzdelik dilimi cebinde taşıyor oluşu mümkün kabilinden dahi değildir.

CHP, gerek tarihi misyonu ve dolayısıyla ontolojik olarak ve gerekse de kurucusundan aldığı duygu dünyasının izdüşümü her ne kadar matematiksek olarak %25 gibi görünse de, özgül ağırlık bakımından çok daha ötelere denk düşmektedir.

Dolayısıyla CHP’nin tüm yöneticilerinin bu %25’in çok üzerindeve ötesinde bir hesap yapmaları ve bu rakamın kendisi ve altının kocaman bir hezimet olduğu gerçekliğini hatırlarından çıkarmamaları gerekmektedir.

Varlığı ve aldığı rakam itibarıyla salt kendisi, tarihi, kurucusu ve kurucu ilkeleri bakımından %25’in çok daha ötelerine denk düşen bir partinin, yine aynı rakamların etrafından tutuluyor oluşu, bahsini yaptığım tüm değerlere bizatihi CHP’liyim diyen ve yönetenlerce hakaret edilişi anlamını içermektedir.

Böylesi büyük bir mirasın ve böylesi önemli bir yüzdelik dilimin üzerinde oturanların savsaklama, malayani bir tavır takınma, %26’yı başarı görmek gibi ucube bir davranış içerisine giremeyeceği hem tarihin kendisine bir dayatması ve hem de bu partinin üyelerinin ve gönüldaşlarının izin vermemesi gereken bir vecibedir.

Partiden, şu ya da bu sebepten kopan ve kopanların, yeni bir siyasi parti kuranların sayısının ve akibetlerinin ne olduğunu merak edenler kısa bir google gezintisi hemen sonrasında mebzul miktarda dram dolu malzeme bulacaklarından yana zerrece kuşku duymasınlar.

Ayrılmanın ve bir başka siyasi parti kurmanın sonucun bu olduğu ve olacağını kavramış olan yönetim erki de, böylesi bir güvencenin arkasına saklanarak farklı ses ve söylemleri bertaraf etmeyi marifet gibi algılamayı bırakmadığı sürece %25’in ötesine taşmayacaklardır.

Kendisinin daha demokratik, insan haklarından yana daha duyarlı, kadın ve genç kotasına karşın daha bir hassasiyet içerisinde olduklarını deklere eden yönetim, ucuzundan şark kurnazlığı yapmaktan ivedilikle vaz geçmeli ve böylesi bir kafa yapısının hem kendileri ve hem de emanetlerine zarar verdiğini bir an evvel kavramalıdırlar.

Açıkladığımız bunca avantajlarına, imkan, olanak ve ayrıcalıklarına rağmen ve yine adeta bir temayül haline gelmiş CHP ve %25 kronik algısına rağmen Muharrem İnce faktörü, bir takım ezberlerin bozulduğunun miladı olacağına dair uyarı ve ikazlarımın not alınmasını ve edilmesini özellikle öneriyorum.

Sağ tandanslı bir ailenin ve hatta muhafazakar bir ailenin çocuğu olmasıyla birlikte CHP ve onu var eden bütün değerleri kanıksamış ve bu kanıksanmışlığın alani göstergesi olarak yıllarca partiye hizmet etmiş ve iki dönem milletvekiliği ile birlikte tarihi bir oy kazanımı ile ayrıcalıklı bir yer edinmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacaksınız ama yönetimin yanın da bir hiç konumuna indirgenmiş olacaksınız! Böylesi bir vehametin vicdan sahibi herkes tarafından Muharrem İnce lehine ve hakim güçlerin de aleyhine bir çarpanı olacağından yana kuşku duymamaktayım.

Muharrem İnce eliyle yeni bir partinin ve yeni bir kopuş ve ayrılışın karşılığı, yukarıda da ifade ettiğim gibi bir çok ezberi bozacak bir miladı teşkil edecektir. Böylesi bir ezber bozmuşluk her ne kadar hakim güçlerin huzurunu kaçıracak bir gelişme olacaksa da, CHP seçmeni için umut vadedici bir milat olacaktır.

Bu saatten sonra, ne olursa olsun yerim sağlamda inancı artık kimselerin sigortası olmayacak ve olmamalıdır...

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

4 Yorum