Turan Güzel

Turan Güzel

ÇOKLU BARO

A+A-

Hani, deveye sormuşlar ya hörgücün neden eğri diye ve Deve’nin de verdiği manidar cevaptan hareketle hem cari olan ve hem de sokulmak istenilen çomağın neresini ve hangi bir tarafını eleştireyim diye çırpınıp duruyorum.

Evvela cari olan baro ve baronun kendi üyeleri olan avukatlar, yani hukukçulara dair uyguladığı hukuka zum yapalım istiyorum. Baronun üyeleri olan avukatların kahir ekseriyetinin barodan ve pratik uygulama ve yansımalarından dolayı ağızları dolu dolu şikayetten öte itiraz ve isyanları görülmeyecek türden değildir.

Gerçi Türkiyede ki vakıf, dernek ve odaların yapılanmalarına kaba gözle bakacak olsak dahi, üyelerinin ve icra edilen mesleğin sorunları, çözüm yolları ve değişen dünyada anlamlı ve önemli bir yer edinmek ve bağlamında üyeler, meslek ve muhattaplarının daha mutlu ve müreffeh bir topluluk haline getirmek gibi bir çaba içerisinde olmak bir kenara böyle bir sancının uzağından dahi geçiyor değiller.

Vakıf, dernek ve odaların siyasi ve dolayısıyla ideolojik yapılanmaları, sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek gibi birincil ve elzem görevlerini ifa etmelerinin önüne takoz olmuştur. Sahip oldukları güç, imkan ve olanakları siyasi iktidara karşın süfli çıkarlarının temini amaçlı silah olarak kullanmaktan başka hiçbir işe yaramadıkları ortak bir kanaat olduğundan yana kuşku duymamaktayım.

 Mevcut baronun ve çalışma şeklininde yukarıda izahını yaptığımız ideolojik ve hatta katı ideolojik bir tavır ve tutum içerisinde olmanın dışında bir işlevinin olmadığı yürürlükte olduğu günden beridir herkesin tanık olduğu kısır döngüden ibarettir.

Mevcut haliyle baro, irdelenmesi ve eleştirilmesi bağlamında mebzul miktarda malzemeyi taraflı tarafsız herkesin önüne koymaktadır. Dolayısıyla cari olan baro ve çalışma prensibine müdahil olmak ve birtakım değişime tabi tutmak yatsınır bir tutum değildir.

Ancak!

Satırlarımın tamamında yürürlükteki bütün dernek, vakıf ve baroların katı ideolojik tavırlarından yana şikayetlerimi dile getirirken, müdahil olup değişime tabi tutma girişiminin de ideolojik bir çıkış noktasına sahip oluşu, ders almak bir kenara çözüm üretmek gibi bir niyet taşımadığıda ortadadır.

Barolara yapılacak müdahale belki mevcut yapısını ve çalışma şeklini değiştirip dönüşterecek olsada, bir baronun olması gereken yere ve yapmakla görevli olduğu alana çekileceğini iddia etmek abesle iştigal etmenin kendisi durumundadır.

Ülke, millet ve elbette dernekler, vakıflar ve odaların temsilcileri olarak asli görevlerinin ne olduğuna ve nelerle sınırlı kaldığına özellikle ve daha bir dikkatle bir kez daha bakmaları gerekmektedir. Mevcut durumları ve elde edilen imkanları kendi mecrasının dışında kullanmış olmanın ülke ve millete hiçbir getirisinin olmadığını görmek ve kabul etmek zorundadırlar.

Yaşanılan bunca acı tecrübeler, toplumun her kesimine fener olmalı ve her kurumun kendi mecrası içerisinde ve kendi alanıyla iştigal etmenin anlam ve önemini ortaya koyan sayısız müvelerle doludur. Bunca can yakan verinin ışık tutmadığı ve alınması gereken derslerin alınmadığı devlet ve millet, kısır siyasi ve ideolojik çatışma dışına çıkamayacağı gibi münevver ve müreffeh dünyadan nasibinide alamayacaktır.

Devlet ve imkanları hiçbir siyasi görüşün ideolojik saplantılarının tatmin edildiği ve edileceği bir mekan ve makam olmadığı herkesin tarafından kanıksanmalıdır. Millet, bu kısır döngünün faturasını ödeyen tek taraf olması hasebiyle hiçbir siyasi görüşün değersiz maskot ve kobayı da değildir.

Millet olarak bakış açımıza evrensel bir kuşatıcılık kazandıramadığımız, kendimizden farklı inanan, düşünen ve yaşayan insanların varlığını kabul ve saygın bir tavır ve tutum sergileyemediğimiz sürece bu ve benzeri sayısız kavga ve tartışmaların ortasında olmaya devam edeceğiz.

Oysa kısır döngü ne devlet nede millet olarak kaderimiz değildir

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT