Turan Güzel

Turan Güzel

LA İLAHE

A+A-

Ne muhteşem bir cümle!

Ne kadar anlamlı ve her gün hayata yeniden motive eden bundan ala bir başka bir cümlenin olması mümkün değildir. İnsana, gücünü ifade eden, gücünün sınırlarını, kendisine verilmiş iradeyi ve tahsis edilmiş alanın büyüklük, değer ve önemini ifade eden bir cümle.

İnsanın neden muhatap alındığını ve kendisini muhatap kılan tüm gerekçeleri, bütün hazineyi tamamıyla ihata eden ve bu denli büyük bir ehemmiyet ve çeşitliği bir insicam içerisinde aynı potada eritip insanı, hayatı ve diğer tüm dengeyi kendi alan ve sahasına yerleştirip insicam bahşeden cümle…

İnsana nasıl bir güç, kuvvet, kudret, irade, akıl, özgürlük ve özgünlük verildiğini sadece iki kelime ile muhteşem ötesi ihata eden ve telaffuz edenken dil, ruh, beden ve psikoloji ile bu kadar bütüncüllük, sıcaklık, içiçelik ve haliyle uyum ve nizam getiren bir cümle.

Bahsini yaptığımız anlam, önem ve değerin farkına varmış ve bütün bunları kanıksayarak hayatın içerisine serpiştirebilmiş kişide ki cüret, cesaret, özgüven, kim ve nereye kadar dikileceğini, kim ve nerede durup had bileceğini en muntazam şekilde ihata eden bir cümle.

Bu had, hukuk ve sınır bilmişlikten dolayı yeri geldiğinde dağın içini oymuş ama boyca ona erişemeyecek olmanın da farkındalığından hareketle edep kazandırmış, ahlak kazandırmış, irade ile tevazuyu aynı potadan bir ahenk içerisinde eriterek insan, bilinç ve şuur inşa eden bir cümle.

İnsanın önünü açıp şuuruna, bilincine, akıl ve iradesine hitap ederken nihayetsiz, uçsuz bucaksız ve layusel olmadığını ama anlamlı, önemli ve değerli olduğunu, kendisine tahsis edilmiş böylesi büyük hazinelerin neye ve nerelere kadar haiz olduğunu insana haykıran bir cümle.

İnsana, dik ve onurlu durmasını, bu onur, gurur, haysiyet ve vakar dolayısıyla özgürlük ve özgünlük sahibi kılındığını, muhteşem güç, kuvvet, kudret ve iradesi dolayısıyla eş değerleri ya da bir başka şeye kul olamayacağını/ olmaması gerektiğini yalın ve çarpıcı şekilde deklere eden bir cümle.

İllallah !

Evet, kendisine ciddi, büyük ve önemli bir alan tahsis edilmiş olmasına rağmen

Evet, kendisine önemli, anlamlı ve değerli bir irade verilmiş olmasına rağmen

Evet, kendisine kıymetli ve özelliği olan bir akıl, şuur, bilinç. Özgürlük ve özgünlük tahsis edilmiş olmasına rağmen sınırlı ve sorumlu olduğunu, hesap vermesi ve verilmesi gerektiğini, sorumsuzluk ve bilinçsizlik ile insan ve ona bahşedilmiş yüce değerlerin örtüşmesinin ve ahenk içerisinde çalışmasının mümkün olmadığını ifade eden bir kelime.

Gerçek ve anlamlı gücün, nihayetsiz, uçsuz ve bucaksız bir otoritenin, sorumsuzluğun ve herkesin kendisine karşı sorumlu olduğunu deklere ifade eden bir kelime.

La İlahe İllallah

Hem özgürlüğü ve hem de sınırlarını, hem gücü ve hem de haddi, hem özgünlüğü ve hem de hukuku, hem iradeyi ve hem sorumluluğu, hem görevi hem de başlama ve bitişi, hem nasılı ve hem niçini, hem kabul ve hem de reddedişin anlam ve gerekçelerini bu denli manidar ve alemşumül şekilde ifadesinin olmadığını ortaya koyan bir cümle.

Bu cümlenin bahsettiği o muhteşem ahengin farkında ve bununla birlikte uygulayıcısı olanlara selam olsun…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

4 Yorum