• BIST 97.098
  • Altın 259,679
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Malatya : 24 °C
  • Ankara : 16 °C
  • İzmir : 22 °C
  • İstanbul : 20 °C
  • Elazığ : 20 °C
  • Adıyaman : 22 °C
  • Trabzon : 23 °C

Personel Alım İlanı

02.05.2012 08:30
Personel Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşemeli Personel Alım İlanı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına ilişkin Esaslar uyarınca Giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından (öz Gelirden) karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 2010 KPSS (B) grubu veya 2011 KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

SMA NO UNVANI ADEDİ NİTELİKLER
1 AVUKAT 1 Üniversitelerin Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak. Avukatlık stajını tamamlayarak ruhsatını almış, baroya kayıt yaptırmış olmak. İlimiz barosuna kayıtlı olmak. Baro Disiplin Kurulunca verilmiş cezası bulunmamak. Sözleşme Tam Zamanlı olarak yapılacak olup, Avukat sözleşme yaptığı üniversitemiz dışında İkinci bir iş yapamayacak ve dava takip edemeyecektir.
2 MÜHENDİS 1 Üniversitelerin Makina Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Alanında en az 1 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak. MS Office Programları, Pro Engıneer , Solıdworks . Ansys Workbench, Autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek.
I MÜHENDİS 1 Üniversitelerin İnşaat Mühendlsliği lisans programından mezun olmak. Alanında Sigortalı olarak çalışmış olmak. MS Office Programları, Autocad , Problna programlarını İyi derecede kullanabilmek.
4 TEKNİKER 1 üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. Veri Merkezi Network ah yapısı hakkında bilgi sahibi olmak Genel switch ve ağ yapılandırması hakkında bilgi sahibi oimak Oracle Forms (6i, lOg ), Oracle Reports (6i, lOg ), SOL ve Pl / SOL .CM. NET programlama dillerini bilmek En az 7 yıl Sigortalı olarak çalışmış olmak. Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası ile Yönetim Programları ve İletişim Teknolojileri Programı sertifikasına sahip olmak.
S TEKNİKER 1 üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. MS Office Programları, Visual Basic, Borland Delphi , Dreamweaver , Photoshop , Flash Player programlarını İyi derece kullanabilmek En az 5 yıl Sigortalı olarak çalışmış olmak. Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası İle Yönetim Programları ve İletişim Teknolojileri Programı sertifikasına sahip olmak.
6 BÜRO PERSONELİ 1 Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası, Yönetim Programları ve İletişim Teknolojileri Programı Sertifikası ile Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikasına sahip olmak. Sigortalı olarak en az 4 yıl çalışmış olmak.
7 BÜRO PERSONELİ 3 Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans Programlarından herhangi birinden mezun olmak. Sigortalı olarak en az 2 yıl çalışmış olmak. Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası, Yönetim Programları ve İletişim Teknolojileri Programı Sertifikası ve Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak.
8 BÜRO PERSONELİ 1 Üniversitemiz Basımevi ve Matbaa Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Microsoft office 2010 (tüm programlar), After Effects , Edius , Corel 0raw X5, corel paint shop , Adobe CSS (Tüm Sürümleri), Joomla , Wordprees , Frontpage , ABBYY POF Transformer 3.0, FileMaker Pro, Google Sketchup 8 programlarına hakim olmak, bu programlan iyi derecede kullanabilmek. En az 5 yıl Sigortalı olarak çalışmış olmak. Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası, Yönetim Programları ve İletişim Teknolojileri Programı sertifikası ile Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak.
9 BÜRO PERSONELİ 1 üniversitemiz Basın- Cnformasyon Biriminde Fotoğrafçı, Fotoğraf ve Görüntü işleme Elemanı olarak çalıştırılmak üzere; Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Fotoğraf makinası ve kamera kullanımını iyi derecede bUmek . Video montajı yapmak ve kısa filmler hazırlamak. Haber yazmak ve medya ile paylaşımını sağlamak. After Effects , Edius S ve Adobe Fhotoshop Corel Oraw , Fail Maker programlarına hakim olmak. En az 10 ya Sigortalı olarak çalışmış olmak. Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası, Yönetim Programları ve İletişim Teknolojileri Programı Sertifikasına sahip olmak.
10 BÜRO PERSONELİ 1 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası İle Yönetim Programlan ve İletişim Teknolojileri Programı Sertifikası, Bilgisayar İşletmeni Operatörlüğü Sertifikasına sahip olmak. Sigortalı olarak en az 8 yıl çalışmış olmak.
11 BÜRO PERSONELİ 1 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Web Tasarımı ve Programlama Sertifikası ile Yönetim Programları ve İletişim Teknolojileri Programı Sertifikasına sahip olmak.

Lisans mezunları için 2010 veya 2011 KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için KPSS 2010 yılı KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSS 2010 yılı KPSSP94 puanı esas alınacaktır, İlimiz içinde ikamet edenler tercih edilecektir. NOT: Adaylarla hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adaylara Sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen Özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre alınacak personel aynı kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

GENELŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlanm taşımak.

3- Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çıkanlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak,

6- Erkekler için askerlik durumu itibariyle: askerlikte ilgisi bulunmamak, Askerlik çağma gelmemiş bulunmamak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel ola-bilecek akıl hastalığı bulunmamak. Başvuracak adaylann durumunun; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasında "Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslanna ayktn hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.

ÖZELŞARTLAR:

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

2- Başvuru tanhi itibariyle 1$ yaşım tamamlamış olmak.

3- 2010 KPSS (B) grubu veya 2011 KPSS sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İSTENEN BELGELER :

1- Öğrenim Belgesi

2- 2010 KPSS veya 2011 KPSS (KPSSP3) sınav sonuç belgesi

3- Başvuru Formu ve Dilekçe

4- SGK hizmet dökümü, belge, sertifika.

5- Fotoğraf (1 Adet)

BAŞVURU:

Adaylar bu ilanın gazetede yayımlandığı günü takip eden 15 gün içerisinde mesai bitimine kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi web sayfası wwwjize.edu.tr adresinden alacakları dilekçe ve başvuru formunu ile yukanda istenen belgelerle (Asıllan Personel Daire Başkanlığınca görülerek) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Aksi durumda adayın her iki başvuru geçersiz sayılacak olup, posta yolu ile yapılan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya tak kazananlann listesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (www.rize.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Her kadro için Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağnlacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylann sonuçlannın ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayıp Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelen tamamlayıp teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedeceklerdir
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Malatya Güncel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0850 532 69 51 www.malatyaGüncel.com İhlas haber Ajansı | Haber Yazılımı: CM Bilişim