• BIST 112.122
 • Altın 174,823
 • Dolar 4,0406
 • Euro 4,9882
 • Malatya : 13 °C
 • Ankara : 8 °C
 • İzmir : 18 °C
 • İstanbul : 14 °C
 • Elazığ : 12 °C
 • Adıyaman : 13 °C
 • Trabzon : 13 °C

Öğretim Üyesi Alım İlanı

21.02.2013 08:05
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ      
Genel Türk Tarihi ABD PROFESÖR 1  
Fiziki Coğrafya ABD DOÇENT 1  
İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD YRD.DOÇ. 1  
Klasik Arkeoloji ABD DOÇENT 1  
Klasik Arkeoloji ABD YRD.DOÇ. 1  
Latin Dili ve Edebiyatı ABD YRD.DOÇ. 1  
Sumeroloji ABD YRD.DOÇ. 1  
Fizik Antropoloji ABD PROFESÖR 1  
Felsefe Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1  
Uygulamalı Psikoloji ABD DOÇENT 1  
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü DOÇENT 1  
Yeni Türk Edebiyatı ABD YRD.DOÇ. 1  
Etnoloji ABD DOÇENT 1  
Ortaçağ Tarihi ABD DOÇENT 1 Balkan Tarihi alanında çalışmaları olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ya da İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı ABD DOÇENT 1  
Arap Dili ve Edebiyatı ABD YRD.DOÇ. 1  
Urdu Dili ve Edebiyatı ABD PROFESÖR 1  
Hungaroloji ABD YRD.DOÇ. 1 Hungaroloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Leh Dili ve Edebiyatı ABD PROFESÖR 1  
Bulgar Dili ve Edebiyatı ABD PROFESÖR 1  
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı ABD PROFESÖR 1  
Genel Dilbilim ABD PROFESÖR 1  
Genel Dilbilim ABD YRD.DOÇ. 1  
Sanat Tarihi Bölümü YRD.DOÇ. 1  
Paleoantropoloji ABD PROFESÖR 1  
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD YRD.DOÇ. 1  
Sistematik Fels . ve Mantık ABD DOÇENT 1  
Uygulamalı Psikoloji A.B.D. PROFESÖR 1  
Sosyal Psikoloji A.B.D. DOÇENT 1  
Toplumsal Yapı ve Değişme ABD DOÇENT 2  
Güney-Doğu Türk Leh. ve Edb.ABD YRD.DOÇ. 1 Uygur Türkleri alanında çalışmaları olmak ve Çince dil bilgisini belgelendirmek.
Kuzey-Doğu Türk Leh.ve Edb.ABD DOÇENT 1 Kuzey-Doğu (Saha-(Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmaları olmak ve Rusça dil bilgisini belgelendirmek.
Tiyatro Tarihi ve Teorisi A.B.D. PROFESÖR 1  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ      
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD DOÇENT 1  
Periodontoloji ABD PROFESÖR 1  
ECZACILIK FAKÜLTESİ      
Farmasötik Teknoloji ABD DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Teknolojide Nazal Absorbiyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Farmakognozi ABD PROFESÖR 1 Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmakognozi alanında doçentlik unvanı almış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD YRD.DOÇ. 1 Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak.
Eğitim Yönetimi ABD YRD.DOÇ. 1 Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında doktora derecesine sahip olmak.
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğt.ABD DOÇENT 1 Halk Eğitimi/Yetişkin Eğitimi alanında doçentlik derecesine sahip olmak.
Sınıf Öğretmenliği ABD YRD.DOÇ. 1 Sınıf Öğretmenliği programından doktora derecesine sahip olma ve okuma-yazma öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 Fen-Edebiyat/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olma ve lisansüstü eğitimini aynı alanlarda tamamlamış olmak.
Okul Öncesi Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programından doktora derecesine sahip olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi ABD DOÇENT 1 Türkçe Eğitimi alanında doçentlik derecesine sahip olmak.
Eğitimde İstatistik ve Araştırma ABD DOÇENT 1 “Eğitim İstatistiği ve Araştırma” alanında doktora derecesine ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçentlik derecesine sahip olmak.
Eğitim Ekonomisi ABD DOÇENT 1 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında doktora derecesine sahip olma ve bu alanda çalışmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ      
Anorganik Kimya ABD PROFESÖR 1 Porfirinler alanında çalışmaları olmak.
Anorganik Kimya ABD DOÇENT 1 Fosfazen kimyası alanında çalışmaları olmak.
Fizikokimya ABD PROFESÖR 1 Polimer/Kil Kompozit malzeme üzerinde çalışmaları olmak.
Analitik Kimya ABD PROFESÖR 1 İyon seçici elektrotlar ve denge sabitleri tayini üzerine çalışmaları olmak.
Organik Kimya ABD PROFESÖR 1 Azotlu Hetrohalkalı Aromatik bileşiklerin sentezi üzerine çalışmaları olmak.
Biyokimya ABD PROFESÖR 1 Biyokimya doçenti olmak süperoksit biyosensör ve immün trombisitopenik purpura tadavisi için biyoreaktör konularında çalışmaları olmak.
İstatistiki Bilgi Sistemleri ABD YRD.DOÇ. 1  
Risk Analizi ABD YRD.DOÇ. 1  
Yöneylem Araştırması ABD YRD.DOÇ. 1  
Genel Fizik ABD DOÇENT 1 Polarize Elektron-Gama çarpışmasında üçlü ayar bozonu etkileşmeleri konusunda çalışmaları olmak.
Katıhal Fiziği ABD DOÇENT 1 Süperiletkenlerin manyetik karakterizasyonu ve levitasyonu alanında modelleme çalışmaları yapmış olmak.
Matematiksel Fizik ABD DOÇENT 1 Elektron - Proton çarpışmasında üst kuarkın spin polarizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Nükleer Fizik ABD YRD.DOÇ. 1 Atom çekirdeklerinin füzyon ve fisyon dinamiğine stokastik yaklaşımlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik ABD YRD.DOÇ. 1  
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD YRD.DOÇ. 1  
Topoloji ABD YRD.DOÇ. 1  
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD DOÇENT 1 Bitki ekolojisi ve sosyolojisi alanında çalışmış olmak.
Astrofizik ABD PROFESÖR 1  
Astrofizik ABD YRD.DOÇ. 1  
Reel ve Kompleks Fonk.Teorisi ABD PROFESÖR 1  
HUKUK FAKÜLTESİ      
Mali Hukuk ABD YRD.DOÇ. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Karşılaştırmalı Hukuk ABD YRD.DOÇ. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
Din Sosyolojisi ABD DOÇENT 1  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ      
Basın Ekon.ve İşletmeciliği ABD DOÇENT 1  
Basın Ekon.ve İşletmeciliği ABD YRD.DOÇ. 1  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ      
Bilgisayar Bilimleri ABD DOÇENT 1  
Elektronik ABD PROFESÖR 1  
Elektromanyetik Al.ve Mikr.Tek.ABD YRD.DOÇ. 1  
Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD DOÇENT 1  
Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD YRD.DOÇ. 1  
Katıhal Fiziği ABD DOÇENT 1 Manyetik malzemeler üzerinde deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Nükleer Fizik ABD DOÇENT 1 Medikal görüntüleme ve radyasyon doz ölçümünde tecrübeli olmak.
Maden Yatakları ve Jeokimya ABD PROFESÖR 1  
Sismoloji ABD DOÇENT 1  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
Ebelik ABD DOÇENT 1 Genotoksikoloji konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Kurumları Yönetimi ABD PROFESÖR 1 Sağlık Kurumları Yönetimi alanında akademik deneyime ve yönetim ve organizasyon bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak.
Sağlık Kurumları Yönetimi ABD DOÇENT 1 Sağlık Kurumları Yönetimi alanında akademik deneyime ve yönetim ve strateji bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak.
Sosyal Hizmet ABD DOÇENT 2 Sosyal Hizmet bilim alanında doçent unvanı almış olma ve ilgili alanda çalışmış olmak.
Hemşirelik ABD PROFESÖR 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmaları olma ve Hemşirelik Bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
Hemşirelik ABD DOÇENT 1 Hemşirelik Bilim alanında doçentlik belgesine sahip olma ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışıyor olmak.
Hemşirelik ABD YRD.DOÇ. 1 Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Hemşirelik ABD YRD.DOÇ. 1 Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ      
Yönetim Bilimleri ABD YRD.DOÇ. 1 Yönetim Psikolojisi alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Bilimleri ABD PROFESÖR 1 Medeni Hukuk alanı için alınacaktır.
Uluslararası Hukuk ABD PROFESÖR 1  
Uluslararası Hukuk ABD DOÇENT 1  
Muhasebe Finansman ABD PROFESÖR 1  
Yönetim ve Organizasyon ABD DOÇENT 1  
İktisat Tarihi ABD PROFESÖR 1  
Maliye Teorisi ABD PROFESÖR 1  
Mali İktisat ABD YRD.DOÇ. 1  
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD YRD.DOÇ. 1  
İş Hukuku ve Sos Güvenlik ABD DOÇENT 1 Sosyal Güvenlik alanı için alınacaktır.
TIP FAKÜLTESİ      
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD DOÇENT 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD DOÇENT 1 Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Tıp Fakültesi mezunu, Parazitoloji uzmanı olma ve deney hayvanları kullanma sertifikasına sahip olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD DOÇENT 1  
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Bilim Dalı için alınacaktır.
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı için alınacak olup, İç Hastalıkları uzmanı ve Klinik İmmünoloji yandal ihtisası yapmış olmak.
İç Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Yoğun Bakım ünitesinde çalıştırılmak üzere alınacak olup, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım uzmanı olmak.
Kardiyoloji ABD PROFESÖR 2  
Kardiyoloji ABD DOÇENT 1  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD PROFESÖR 1  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD DOÇENT 1  
Genel Cerrahi ABD PROFESÖR 1 Transplantasyon konusunda Sağlık Bakanlığı organ nakil yönetmeliğinde belirtilen kriterlere ve puanlamaya sahip olmak.
Genel Cerrahi ABD PROFESÖR 1 Kolorektal Cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Genel Cerrahi ABD PROFESÖR 1 Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
Genel Cerrahi ABD DOÇENT 1 Kolorektal Cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD DOÇENT 1  
Tıbbi Patoloji ABD DOÇENT 1  
Üroloji ABD DOÇENT 1  
Anatomi ABD DOÇENT 1  
Biyofizik ABD PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi mezunu, Moleküler ve Hücresel Biyoloji konusunda doktora yapmış, kökhücre biyolojisi alanında çalışmaları olma ve uluslararası proje yürütmede deneyimli olmak.
Biyoistatistik ABD DOÇENT 1  
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hst. ABD DOÇENT 1  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD PROFESÖR 2  
Göz Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Oküloplasti alanında deneyimli olmak.
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Troid Cerrahi deneyimli olmak.
Adli Tıp ABD PROFESÖR 1  
VETERİNER FAKÜLTESİ      
Anatomi ABD DOÇENT 1  
İç Hastalıkları ABD DOÇENT 1 Üroloji ve nefroloji alanında deneyimli, yurtdışı tecrübesi olmak.
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşl.ABD DOÇENT 1  
ZİRAAT FAKÜLTESİ      
Bahçe Bitkileri ABD DOÇENT 1 Kesme çiçek yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak.
Fitopatoloji ABD PROFESÖR 1  
Peyzaj Mimarlığı ABD DOÇENT 1 Peyzaj mimarlığı tasarım ve planlamasında çevresel psikoloji araştırma olanaklarının kullanılması yanında peyzaj mühendisliği konularında çalışmaları olmak.
Peyzaj Mimarlığı ABD DOÇENT 1 Kentsel çevre yenileme ile mezarlıklar gibi özel yeşil alanların planlanması konularında çalışmaları olmak.
Su Ürünleri ABD PROFESÖR 1 Balık Parazitleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Su Ürünleri ABD DOÇENT 1 Sularda sediment kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Süt Teknolojisi ABD DOÇENT 1 Süt Teknolojisi Anabilim Dalında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YRD.DOÇ. 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak ve alanında deneyimli olmak
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ      
Adli Toksikoloji ABD DOÇENT 1 Adli Kimya ve Adli Toksikoloji alanında çalışmaları olmak ve Farmakoloji (Toksikoloji) Bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
Kriminalistik ABD DOÇENT 1 Adli Tıp uzmanı olmak
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ      
Biyoteknoloji ABD PROFESÖR 1 Kanser Genom bilimi konusunda deneyimli olmak.
Biyoteknoloji ABD DOÇENT 1 Kompleks Hastalıklarda Proteombilim konusunda deneyimli olmak.
KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ PROFESÖR 1 Biyoloji doçent unvanı olma; insan Embriyonik , Mezenkimal , Periodontal kök hücreler; Pankreas, Karaciğer ve Kromafin hücreleri üzerine yayınları olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU      
Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD YRD.DOÇ. 1 Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü veya Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora derecesine sahip olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DOÇENT 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı için alınacak olup, Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almış, hızlı ve küçük molekül tarama teknolojileri alanında deneyimli olmak.
BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU YRD.DOÇ. 1 El Sanatları bölümü için alınacaktır.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Uzman Alım İlanı15 Nisan 2016 Cuma 14:38
 • Öğretim Üyesi Alım İlanı31 Mart 2016 Perşembe 07:49
 • Öğretim üyesi alım ilanı31 Mart 2016 Perşembe 07:48
 • Personel Alım İlanı31 Mart 2016 Perşembe 07:47
 • Personel Alım İlanı28 Mart 2016 Pazartesi 11:34
 • İşçi Alım İlanı25 Mart 2016 Cuma 10:25
 • İşçi Alım İlanı25 Mart 2016 Cuma 10:24
 • İşçi Alım İlanı25 Mart 2016 Cuma 10:23
 • Personel Alım İlanı25 Mart 2016 Cuma 10:22
 • Öğretim Üyesi Alım İlanı25 Mart 2016 Cuma 10:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Malatya Güncel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : www.malatyaGüncel.com İhlas haber Ajansı | Haber Yazılımı: CM Bilişim