Öz İplik İş Sendikası’ndan şiddet ve tacize ilişkin araştırma

Öz İplik İş Sendikası’ndan şiddet ve tacize ilişkin araştırma

Öz İplik İş Sendikası tekstil fabrikalarında bir araştırma yaparak, işyerinde şiddet ve tacizin gerçek boyutlarını rehberlik kitabı haline getirdi.

A+A-

Öz İplik İş Sendikası tekstil fabrikalarında bir araştırma yaparak, işyerinde şiddet ve tacizin gerçek boyutlarını rehberlik kitabı haline getirdi. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi" Projesi kapsamında oluşturdukları bu yayını çalışma hayatına kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Öz İplik İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen "İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi" Projesi kapsamında yapılan araştırmada, işyeri şiddeti kavramı tüm boyutlarıyla ortaya konuldu, işyerlerinde karşılaşılan olumsuz davranışlar adlandırıldı ve çalışanların nasıl korunabileceği kapsamlı şekilde ele alındı.

"Şiddet ve taciz, insana yakışır işe yönelik en büyük tehditlerden biridir"

Sendika üyeleri ve ülkemiz açısından yol gösterici niteliği olan çalışma ile yararlı bir hizmeti yerine getirdiklerini vurgulayan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Şiddet ve taciz sadece işyerinde değil evde, sokakta her yerde karşılaşılabilen ve psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik olarak farklı şekillerde yaşanan bir olgu. Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yol açtığı insani, toplumsal ve ekonomik zarar çok büyüktür. Şiddet ve taciz, insana yakışır işe yönelik en büyük tehditlerden biridir. Bugün pek çok kadın psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet sebebiyle çalışma yaşamından uzaklaşabiliyor. Bu sebeple, çalışma yaşamında kadına yönelik şiddet bağlamında özel önlemler geliştirerek kadınları zaten uzak kaldıkları istihdama katmak ve orada tutmak için özel politikalar gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Şiddet ve taciz, çalışma hayatında yaygın bir şekilde görülmeye devam etmektedir"

Bütün kadın ve erkeklerin; şiddetten ve tacizden arınmış bir ortamda yaşama ve çalışma hakkında sahip olduğunu kaydeden Ay, "Bu hak genel olarak kabul edilse de, şiddet ve taciz, çalışma hayatında yaygın bir şekilde görülmeye devam etmektedir. Şiddet ve taciz; tüm işleri, sektörleri ve meslekleri etkileyebilmektedir. Çalışanlar, çalışanların aileleri ve topluluklar açısından ciddi sonuçlar doğurmanın yanı sıra, işletmelerin itibarını ve verimliliğini de olumsuz yönde etkilemektedir" ifadesini kullandı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay, kültürden kaynaklı eşit olmayan cinsiyet rolleri ve bağlı bulundukları ilişkilerin, cinsiyetlere dayalı basmakalıp yargıların işyerinde, toplumda ve ailede cinsiyet eşitsizliğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Ülkemizde işyerinde cinsel taciz ve şiddet hakkında farkındalığı artırmak bu türdeki vakaların gizli tutulması sebebiyle zorluğunu korumaktadır. Hükümet, sendikalar, işçiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ruh sağlığı ve kamu sağlığı toplulukları ve güvenlik uzmanları işyeri şiddetini önleme doğrultusunda stratejiler geliştirme, sağlama ve uygulama bakımından önemli rollere sahiptirler" ifadelerini aktardı.

"Ankete katılanların yüzde 100'ü işyerinde şiddet olduğunu vurgulamıştır"

Öz İplik İş Sendikasının fabrikalarda şiddet ve tacize ilişkin gerçekleştirdiği araştırmaya göre mavi yakalı çalışanların en çok şikayet ettikleri konulardan birisinin işyerinde görülen şiddet ve taciz vakaları olduğunu belirten Sendika Genel Başkanı Ay, "Ankete katılanların yüzde 100'ü işyerinde şiddet olduğunu vurgulamıştır. Ankete katılanların yüzde 100'ü işyerinde sözlü şiddete hem maruz kaldığını hem de tanık olduğunu belirtmiştir. Yüzde 30'u ara sıra fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Yüzde 55'i zaman zaman duygusal baskı ve mobbinge maruz kaldığını, bunların yüzde 70'inin üstlerden, yüzde 30'unun eş düzey çalışanlardan geldiğini belirtmişlerdir. Ankete katılanlara cinsel taciz sorulduğunda ise yüzde 55'i kendisinin cinsel tacizin tarafının olmadığını ancak işyerinde sürekli karşılaştıklarını belirtti. Kadınların yüzde 50'si ise böyle davranışlarla sık sık karşılaştıklarını bildirmiştir. Ankete katılanların tamamı oranı farklı olmakla birlikte işyerinde fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma bakımından kaygı taşıdığını belirtmiştir. Kadınlara cinsel taciz sorulduğunda, cinsel taciz algılarının son derece düşük olduğu, tacizi elle taciz ve tecavüzle eşleştirdikleri anlaşılmıştır. Kendilerine cinsel tacizin sözel ve beden dili boyutu anlatıldığında ise bu davranışların iş hayatının bir parçası olduğunu belirtmişlerdir" değerlendirmelerinde bulundu.

Ayrıca Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay, sendikalarında yaşanan en büyük sorunlardan birisi olan işyeri şiddeti ve tacizin önlenmesi adına bir dizi girişimde bulunarak somut adımlar attıklarını ve taahhütte bulunmuş projeler ürettiklerini vurguladı.

"Sendikamız tarafından şiddet ve tacizin sona ermesi için eğitimler verilmektedir"

Ay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Öncelikle sendikamız 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden bağlı bulunduğumuz üst kuruluşumuz IndustriALL Küresel Sendika'nın Dünyanın birçok ülkesinde iş yerlerinde kadına yönelik şiddetin ve tacizin sonlandırılmasına yönelik 7 Kasım 2017 tarihinde Sendikalar Kadına Şiddete Hayır diyor! Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Hem işyerimizde hem de sendikamızda Hayır! Başlığı altındaki başlattığı kampanyaya destek vererek, 2018 yılı Ocak ayında taahhütname imzalamıştır. Sendikamızın aynı zamanda imzaladığı toplu iş sözleşmelerinde mahkeme kararıyla kadına şiddet uyguladığı belirlenen üyelerin sendika ve işyeri kurullarında görev alamayacağına yönelik bir ibare bulunmaktadır. Sendikamız tarafından toplu iş sözleşmesi imzaladığımız işyerlerinde sıfır şiddet prensibi uygulanarak şiddet ve tacizin sona ermesi için eğitimler verilmektedir."

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT