Prof. Dr. Ardalı: "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var"

Prof. Dr. Ardalı: "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var"

OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var" dedi.

A+A-

OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var" dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından ikincisi düzenlenen "İnsan ve Teknoloji Etkinlikleri" adlı organizasyon serisine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) de iştirak etti. Çevrim içi (online) formattaki etkinliklerde "Dijitalleşen Dünya'da İnsan Odağında Çevre ve Doğal Kaynaklarımız" başlıklı çalıştay ile panele de yer verildi. Akıllı atık yönetimi, kaynak verimliliği, sıfır atık ve geri dönüşüm gibi konuların ele alındığı çalıştay, OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oldukça kapsamlı, eğitici ve bilgilendirici niteliklere sahip çalıştayda ufuk turuna çıkılırken sorunlara dair çözüm önerileri dile getirildi. Çalıştayda bu çerçevede; akıllı şehirler ve atık yönetimi, sıfır atık, atık su emisyonunda dijital yaşam, tüketim toplumunda dijital dönüşüm ile sorumlu tüketici davranışını teşvik eden dijital uygulamalar, endüstride kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi yaklaşımı, geri dönüşüm alternatifleri, atık yönetiminde yasal çerçeve açısından dijital dönüşümün önemi, çevre standartlarının etkili bir şekilde uygulanması ve yürütülmesi, çevre politikası ve teknolojik yenilikler ile elektronik atıklar ve güvenli veri imhası konu başlıkları katılımcılarca irdelenip değerlendirildi.

"Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var"

Panelde yaptığı konuşmada dijitalleşmenin; kendiliğinden kaynak, enerji veya diğer çevresel faydalar sağlayacağının varsayılamaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel Ardalı "Etkileri ve tepkileri doğru bir şekilde anlamak ve sağlam sonuçlar elde etmek için bütünsel-entegre bir yaklaşım gerekiyor. Dijital dönüşüm, olumsuz çevresel etkileri azaltacak şekilde düzenlenmediği müddetçe sürdürülebilir olamayacağı ortadadır. Çevre dostu büyümeyi sağlamak için sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek ve yeni ekonomik fırsatları arttıracak yenilikler ile yatırımlara ihtiyaç var. Kaynak verimliliğini arttırmak ve kaynak tüketiminin mutlak düzeylerini azaltmak için kapsamlı bir çerçeve gerekli. Bu bağlamda kaynak verimliliği için sayısal hedeflerin benimsenmesi ve gelecekteki Avrupa Birliği sürdürülebilirlik stratejisinde mutlak kaynak tüketimi veya daha fazla kaynak verimliliğini teşvik eden ekonomik araçların getirilmesi seçenekler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya; Mehmet Ali İnceefe, İlker Tabak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ahmet Yıldız ve Büşra Şeyma Yılmaz, OMÜ Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Müderrisoğlu, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Sinem Kaya, Evreka Şirketinden Ömer Kavlakoğlu, Fazla Gıda firmasından Ulaş Kayır, Atık Nakit firmasından Furkan Esad Koroğlu, OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Bilge Aydın Er, Çevre Yüksek Mühendisi Özge Köksal ve Ayşim Coşar katıldı.

Yunan akademisyen OMÜ'ye konuk oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği ÇEVSAM Söyleşileri'ne Yunanistan Patras Üniversitesi akademisyeni Dr. Hrissi Karapanagioti konuk oldu. Programın açılış konuşmasında plastikler ve bu maddenin kullanımına ilişkin bilgiler aktaran Merkez Müdürü Prof. Dr. Ardalı "Plastikler; ucuzluğu, dayanıklılığı ve kolay işlenebilirliği nedeniyle pek çok alanda kullanılıyor ancak sonrasında doğaya bırakılıyor. Plastikler, doğada kalış süreleri itibarıyla insan ömrünün defalarca katı olarak devamlılığını sürdürmekte ve dolayısıyla bu maddenin doğada çözünmesi yüzyılları alıyor. Biyolojik olarak parçalanabilir plastikler de çözüm değil. Doğaya zarar veren ve hızla biriken plastikler, petrol bazlı ürünlerden elde edilmekte. Örneğin, denizler dünyanın nefes almasını sağlarken bu ortamda yaşayan binlerce canlı türü plastik atıklara maruz kalıyor ve bu kirlilikten çok kötü bir şekilde etkileniyorlar. Bu durum uzun dönemde denizdeki besin zincirini etkileyecektir. Bundan ötürü doğanın bu sirkülasyonunun zarar görmesi, pek çok canlı türünün yok olma riskiyle karşılaşması demek. Kısacası tüm canlılara sirayet edecek bu "kelebek etkisi'nden korunmak ve doğayı korumak için seferberlik hâlinde olmamız gerekiyor" dedi.

"Minimizasyon ve geri dönüşüm, tehlikeleri bertaraf etmek için önemli çözümler sunmakta"

Konuk Dr. Hrissi Karapanagioti ise konuşmasında plastik ve çeşitli ürünlerin kullanılması sonucu ortaya çıkan mikroplastiklerin genel tanıtımını ve sınıflandırmasını yaptıktan sonra tehlikelerine değinerek günümüzde nanoplastiğin de gündeme geldiğine dikkat çekti. Dr. Karapanagioti minimizasyonun ve plastiğin geri dönüşümünün, bu tehlikeleri bertaraf etmek için ciddi ve önemli çözümler olarak karşımıza çıktığını dile getirdi.

Sunumunda, mikroplastiğin doğal yaşamda nasıl ve ne tür tahribatlar oluşturduğu görsellerle anlatan Karapanagioti, bu konularda yaptığı çalışmalardan ve yayınlardan da bahsetti. Konuk akademisyen yanı sıra, plastiğin nasıl uzaklaştırıldığına ve atık su arıtma tesislerinde mikroplastiklerle nasıl karşı karşıya kalındığına ilişkin de örneklere yer verdi.

Yunanistan Patras Üniversitesi öğretim üyesi Hrissi Karapanagioti, söyleşi sonunda mikroplastiklerin, gelecek için büyük tehlike arz ettiğini ve bu maddelerin oluşturduğu tahribat ve kirlilik için acilen çözümler üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, konuk akademisyen Dr. Hrissi Karapanagioti'ye şükranlarını sunarken, söyleşinin yayımlanmasında verdiği teknik destekten ötürü İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Onur Şen'e de teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Ardalı: "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var"

Prof. Dr. Ardalı: "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var"

Prof. Dr. Ardalı: "Çevre dostu büyümeyi sağlamak için yenilik ve yatırımlara ihtiyaç var"

Önceki ve Sonraki Haberler