Turan Güzel

Turan Güzel

SEDAT PEKER VE MUADİLLERİ

A+A-

Sedat Peker ve muadilleri derken, ilk defa kutsal kasenin-mukadder kanunun dışına çıkıldığını düşünüyorum. Daha evvelki muadillerin klasik bir yönteme tabii tutularak ur muamelesi yapılıp, kesilip atılmak istenmişse de Sedat Peker birilerinin ağzına büyük ve kimilerinin dişlerine kalın gelmiştir.

Bu anlamda Sedat Peker'in muhteşem bir özelliği var ki atıf yapmadan geçmeyi bir mafya babasının hakkına tecavüz etme olarak telakki eden ben, böyle bir vebalin altına girmek gibi bir düşünce içerisinde değilim.

Adam tripot, kamera ve telefon arasında ki ahenk, uyum ve senkronizasyonun ve bu kombinasyonun ne denli büyük yıkımlara sebebiyet verdiğinin /vereceğinin son derece farkında olmakla birlikte bu korelasyonun hakkını vererek kullanıyor olması her türlü tebrik, takdir ve övgüye layık bir donanımdır diye düşünüyorum.

Bu takdire şayan özelliği (mermi) bir de olay, kişi ve tarih verilerini tasarruflu ve yerli yerinde kullanmanın yanı sıra, az mermi ile çok ses ve çok kişiyi hedefe koyup hedefi de her defasında on ikiden vuruyor olması görmezden gelinebilir bir meziyet mi?

Allah var, adam devletin elemanı olduğunu, çok çeşitli zaman, olay ve kişiler ile bir takım makul ya da harami ilişkiler içerisine girdiğini, itildiğini ve çekildiğini inkar etmediği gibi arı ve duru bir şekilde ortaya koyuyor olması mafya raconuna ters gibi görünse de, itibar edilir bir profil oluşuna önemli katkılar sunmaktadır.

Tam bu noktada bir başka özelliğine daha vurgu yapmalıyım inancımdan hareketle; kendisine, sadece bir asansör muamelesi yapılmasına müsaade etmemiş, rıza göstermemiş ve dolayısıyla ilişkilerini bu kadarla sınırlı tutmamıştır.

Çeşitli iş kolları üzerine yatırımlar yapmış, kendi şirketlerini kurmuş ve iş dünyası içerisinde şu ya da bu sebeple hatırı sayılır bir alan kazanmıştır. Bunu yaparken de sırıtık hal, hareket içerisinde bulunmayarak hüsn-ü kabul görmüştür.

Bu hüsn-ü kabul ile de iktifa etmemiş, iş dünyasında önemli bağ ve bağlantılar kurmuş ve nihayetinde iktidar cenahının da içinde bulunduğu geniş bir konsorsiyum tarafından ''yılın iş adamı ' ödülüne münasip görülmüştür.

Kurduğu bu geniş ve anlamlı bağ ve bağlantı korelasyonunu son derece efektif kullanarak bünyeye, bürokrasinin etkin ve yetkinlerini de entegre ederek varlığını en akılcı, pragmatist ve olgun hale getirmiştir.

Bu olgunluk sebebiyledir ki bugün hala hayatta, ayakta ve dahi can yakmaya devam edebilir bir konum, imkan ve olanaklar ile kaldığı yerden devam edebilmektedir. Bu durum gösteriyor ki sıradan ve alışılagelmiş mafya tipolojisinin çok ötesinde bir profil ile karşı karşıyayız.

Bütün bu verileri yan yana ya da alt alta diziverdiğiniz takdirde mutlak bir başka gerçek ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu gerçek, sahip ve ilintide olduğu bu bürokratik zümrenin bilgi aktarımı içerisinde olduğu gerçekliğidir.

Ve üstelik bu bilgi aktarımı geçmiş zaman aktarımı olmasıyla birlikte güncel olarakta devam etmektedir. Bu anlamda dün kendisiyle ilinti ve ilişki içerisinde bulunanları bugün madik atmalarının maliyetinin ne olabileceğini merak edenlere, ÖZIŞIK kardeşler ve Veyis Ateş örneğine bakmaları yeterlidir diye düşünüyorum.

Ez cümle!

Bir kamera, tripot ve telefon ile birlikte klasik mafya tipolojisinin üstünde bir yetenek, sezgi, zeka ve bilgiyi birbiriyle harman etmiş Sedat Peker vurdu ve gooooooooolll

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT