SMMMO MESLEK YASASI'NIN 23'ÜNCÜ KABUL EDİLİŞ YILINDA SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ