Zonguldak’taki mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartları iyileştirilecek

Zonguldak’taki mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartları iyileştirilecek

Zonguldak'ta Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerdeki şartları iyileştirilecek.

A+A-

Zonguldak'ta Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerdeki şartları iyileştirilecek.

Alınan karar doğrultusunda kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklarca; eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel, prefabrike, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir bina ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturulacak. Geçici yerleşim alanlarında belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri; belediye sınırları içinde veya mücavir alanlarda ilgili belediyelerce, belediye sınırları dışında ise il özel idaresince yerine getirilmesine karar verildi. İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü - Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları, aşılamaları, gebe, bebek ve çocukların izlemleri yaptırılarak; üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri, periyodik olarak yürütülerek, bu hizmetlerin ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla mobil sağlık ekipleri oluşturulmasına, ayrıca mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamı sağlanarak hizmet ihtiyacına göre personelin çalışma saatlerinin düzenlenmesine karar verildi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl-İlçe Müdürlüğünce sosyal hizmetler doğrultusunda ailelerin bilgilendirilmesi sağlanacak ve aileler; kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerden yararlandırılacaktır. Ayrıca, okul çağma gelmemiş çocuklar için geçici yerleşim alanlarında görevlendirilecek çocuk gelişim uzmanlarınca eğitim ve bakım hizmetleri sunulmasına karar verildi. İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce; öncelikle geçici yerleşim alanlarındaki işçilerin zorunlu öğretim çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam ettirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı Genelge hükümlerinin uygulanmasına, gerekli bilgi sistemlerine kayıtlarının sağlanmasına, bu hususta şartlı nakit transferi gibi özendirici tedbirler etkin şekilde uygulanarak, çocukların okul kıyafetleri ve malzemeleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla temin edilmesine, ayrıca özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklar rehberlik araştırma merkezi müdürlükleri tarafından eğitim imkanlarından faydalandırılması konusunda karar alındı.

Zonguldak İl/İlçe Müftülüğünce mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmasına, Kolluk kuvvetleri tarafından işçilerin göç döneminde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla; göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimler arttırılmasına, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınmasına, Kolluk kuvvetlerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin bilgilerinin alınmasına, geçici yerleşim alanlarında gece ve gündüz düzenli aralıklarla güvenlik amaçlı devriye faaliyetlerinin yapılmasına karar verildi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işçilerin çalışma ve sosyal güvenlikleri açısından mevcut durumları yürütülecek çalışmalarla iyileştirilerek ve çocuk işçiliği ile etkin mücadele edilmesine, kente gelen mevsimlik tarım işçileri için; 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin ilgili kurumlarca alınmasına, İlçeler kendi bölgesel ürün ve Mevsimlik Tarım İşçileri özelliklerini göz önünde bulundurarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları ile ilave tedbirleri alabilmesine karar verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT