Turan Güzel

Turan Güzel

SÜPÜRECEK, EL BİRLİĞİ İLE TEMİZLEYECEĞİZ MALATYA'YI

A+A-

Artık ahmaksı, yani içerik ve mantıktan yoksun gaza gelişlerin nasıl devasa felaketlere çanak tuttuğunu bir lahsa unutmadan temizleyeceğiz Malatyayı. Ocu, bucu ve şucu diyerek bizi birbirimize düşürüp ve yine bizlerin yarınlarını çalanlardan temizleyeceğiz Malatyayı.

Bizi kamplara bölen, ötekileştiren, din, inanç ve değerler üzerinden kategorize eden aşağılık, sinsi ve namussuzlardan temizleyeceğiz Malatyayı.

Daha dün açılmamış, görülmemiş ve bakılmamış yerleri kalmayanlar, zaman ve zemine ayak uydurup moda kabilinden örtünüp ve bu örtü üzerinden malı götüren kahpe ruhlulardan temizleyeceğiz Malatyayı.

Daha dünün bakkalı, fakir fukarasının kuş kadar beyni ile cin kesilip koca Malatya'nın üzerine çöreklenip devasa bir iş adamı(!) oluşunun aşağılık arka planını unutmadan, nereden nereye geldiklerini ve kim olduklarına bakmaksızın temizleyeceğiz Malatyayı.

Dillerinin günün her saati yallah, Allah, Maşallah ve Elhamdülillah deyişlerine bakmaksızın mide bulandıran karkatersiz karakterlerini deşifre edecek, amaç ve niyetlerinin aslında ne ve ne kadar çirkef olduklarını bebelerin dimağlarına işleyecek ve temizleyeceğiz Malatyayı.

Namaz kılıyorum, Cumaya gidiyorum ve teravihdeyim tarzı paylaşım ve resimlerinin grama tekabül eden bir değerinin olmadığını bu değersizlerin gözlerinin içine sokacak; Allah ile olan ilişkisinin değil insani ilişkisinin anlamlı olduğunu öğretecek ve öğrenme özürlülerinden temizleyeceğiz Malatyayı.

Sünniliğin, Aleviliğin, Hanefi ya da Şiiliğin bireysel bir inanış ve yaşam tarzı olduğunu ve kimsenin kimse üzerinde tahakküm hakkı ve üstünlüğünün olmadığını iliklerimize kadar kanıksayıp aksi yönde hareket edip telkinlerde bulunanlardan temizleyeceğiz Malatyayı.

Siyasete girmezden evvel ki hali ile girdikten sonra ki hali arasında büyük makas farkı olanları diline, dinine, ırk ve mezhebine bakılmaksızın merkezin merkezine koyacak, kınayacak, aşağılayacak ve suratına tükürüp adaletin önüne çıkararak temizleyeceğiz Malatyayı.

Temizleyeceğiz Malatyayı (!)

Yalanlarına, talanlarına, arsızlıklarına, yolsuzluklarına ve hırsızlıklarına Allah'ı, kitabı, Vatanı, Milleti, Bayrağı ve bilimum değerleri siper kılıp makam ve mevkii sahibi olup servet yığanları bulundukları makamlardan ve mevkiilerden indirip çaldıkları ve gasp ettikleri Milletin malını alıp Millete, hak sahibinde iade ederek temizleyeceğiz Malatyayı.

Temizleyeceğiz Malatyayı (!)

Bir avuç islam kılıklı yavşağın İslam ve Allah ile zerre kadar alakalarının olmadığını, hedefe ulaşmak için her yolu mübah gören kitapsızların, memleketin tüm değer, makam ve mevkiilerini yavşak sülblerine peşkeş çekenlerin dişlerini çekecek ve temizleyeceğiz Malatyayı.

And olsun temizleyeceğiz Malatyayı(!)

Din adına, Allah adına, Vatan, Millet ve Bayrak adına iğfal edilmedik kulak ardınızı dahi bırakmayan Allahsız, Kitapsız, Millet, Bayrak ve değerden azade veled-i zinalardan arındırıp temizleyecğiz Malatayı.

İbret ve ders alıp yaşanabilir mutlu, münevver, birbiri ile barışık Malatyayı kuracağız.

Örümcek kafalı, gerici, yobaz, laik, kemalist, kafir, barbar, Alevi, Sünni, Kürt ve Türk diye yapılmış bütün ayrıştırma, ötekileştirme ve aşağılama amaç ve hedefi güden bütün kişi, kurum, kuruluş ve çağırışımların tamamına sırtımızı dönmekle birlikte, toplumsal blokaj koyarak birliğinize ve dirliğinize uzatılmış  tüm kirli eller ve dilleri kesecek yaşanabilir huzurlu ve mutlu Malatyayı kuracağız.

Herkesin dilinin, dininin, ırkının ve kavminin en az bizim ki kadar kıymetli, değerli ve saygın olduğu ve bunun tezahürü olan saygıyı göstermenin zaruri olduğunu kanıksamış ulvi, düşünsel zenginlik, hoşgörü ve saygı düzeyinin zirvede olduğu yaşanılabilir bir Malatya kuracağız.

Böyle bir  Malatya'da bağnazlara, ötekileştirenlere, aşağılık hedef ve amacı olanlara, kendisi gibi düşünmeyen, inanmayan ve yaşamayanlara olumlama kabiliyetinden ve samimiyetinden yoksunlara burada barınma hakkı vermeyen Malatyayı kuracağız.

VAR MISINIZ !!?

 
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

2 Yorum