• BIST 108.434
 • Altın 151,237
 • Dolar
  M.malat : ">
  Ankart : ">
  İzmir : ">
  İstanb>
  Elazığu: ">
  AKadyamula: ">
  Trabzola: ">
Si içi artmaAU" "inputli class=earch_butttion" typesubmie"tvaluypeAU" "/formul>
Anasay./" relt#hont"/ap">
Kılıçdaroğlu: “Tam demokrasiyi savunuyoruz”h1lv>
pt"pt="Kadık Belediyesi " tafından hizmete savurulan Türkiye'nin ilk ekolojik yuvasının açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapt A açılı töparsneal Kılıçdaroğ'nunlu kanvasraı CHİstanb>pt"ptOk>< hakkındayetm/ki_rlden bilgi .man l Kılıçdaroğ, k çocl tl fo=oğtaf çekilmesinin ardından ok>pt"pt"Bu ülkarsn aç- tl tn için mücadele edelim"v>pt"ptMustafaı KemaAtat Tü'nüülkarsn geleceğini sadece gençlere Kenet ettiğini skleyenı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ, cBütnübelediyeeb Başkanarkadaıl tnma skledim, bütnügecekondu mahallelabsnden baıl"yar.k,ik çocuk yul tn e kun Abanler, rahatlç-ea gelip k çocl tşın Kenet etsinler, bklece kent kültür>Günükendilabsne ne vermiklabsniikğt Gebilsinler.uİnkkez bkle bir k çocuk yuvasn açılnuy.ı nt kültür>Günügeliştiğiülka_rlde,am demokraam ik kygüçlü oluy.Biz heTamarbeye heTamikttat karışyız,/" Tam demokrasiyi savunuyor. Darbelu ymak istediler, hep birlikte karış aç-gık.Bu ülkarsn aç- tl tn için mücadele edelim.Biz n Türkiye'nisorunl tşınoretup hep bab-hab ="planantoda çözelim" dediv>pt"pt"Eğab o ülkade kadnıgülünuys bil'niki o ülkade huzur vardıdev>pt"ptn Türkiye'nisorunl tş üstessnden gelebilecek bir klka olduğunu ofade edelal Kılıçdaroğ, cÜlka mutlu mu değil mi tek ölçüsü var. Eğab o ülkade kadnıgülünuys bil'niki o ülkade huzur vardıd Aban k çoğunu gü_rl yüzle ok>pt"pt"Y yumlznııvasnmuvas veiaydınlat Kmuvas güneı penel_rle ile saroğkannuyev>pt"ptE ekolojiok><ğkandptışınofade edelal"Kadık Belediyeel BaşkanAye kt Nuharoğ, "Sahip olduğumuz tüm kamu .manl tşınkamu hizmetsne açtık, ="munun ihtiyaçl tn için yars binalar ve ar.ziler satnınılnuyor. Tüm kamu .r.zileri kamu yar.rşt k><ğkanmnıldıd Bizim yaşil .manl t , sosyemadonat Kart k çocl t için y yul t , gençler için spor salonl tşa ihtiyacnmız var. Bu yüzden kamu .r.zilerie'nisat Kmuvasnt karış olduk, karış olmtat deyum edeceğir. Bu y yu kat Kınmcı bil yönetimln k aılımaınıeıgüzel örneğidir.Projede emeği geçen tüm arkadaıl tnma taşekkür edinuyom.E ekolojik çocuk yumız,/çevrecibil y pnypt"/
px;ht">
UYARI:arrall tn ilelu z Kmumlı,<ğkanmnu keveihüyük harflaberlu z Kmlıdnuyoml t onay
">
UYARI!"> Suç taşm/k edecek, m/yadlış, tahditkar, rahathız edici, hakareteveiküfür içoven, >Yaışl yıcş, küçük düşür>Gc>G, kab , ahlakaiaykıdn, kişilik hakl tşa zar.r vericiat d benzrle nitelik_rlde içovik_rldenadoğulahtt türlü w.mi, hukuki, cezai, iicdi soruml>Hiçbil şekilde M.malatyaguncel.c soruml> değildir37
SON EKLENEN ">
<>
G M>rat Özcan, "İş"ovenlerimiz'nisigormeta im taşvik veidesteklabsnden yar.r
h" tl t ">Gün kuth" tl t ">Gün kuth" tl t ">Gün düzenlenen tövenle kut
t>"!-- DO NOT MODIFY -->t>" !-- End Worligo Ad Code -->l>
t>"!-- DO NOT MODIFY -->t>" !-- End Worligo Ad Code -->l>
">ifrtmept> v>
YEREL37ae">
l>
bodyiv>k.hl>